Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 3
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl
Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 23-12-2019 en 30-12-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
De nieuwe afvalkalender is beschikbaar. U kunt ook de afvalapp van Blink downloaden.
Startbijeenkomst lokaal sportakkoord Nuenen: maandagavond 20 januari
In navolging van het Nationaal Sportakkoord gaan we in 2020 een Lokaal Sportakkoord in Nuenen realiseren. In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor sport & bewegen in Nuenen kunnen realiseren. 
Actieve deelname
Belangrijke factoren voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord zijn betrokkenheid en actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom organiseert SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) samen met gemeente Nuenen in 2020 een aantal bijeenkomsten. De eerste startbijeenkomst is op maandagavond 20 januari in het Klooster in Nuenen. Hiervoor zijn relevante partners uitgenodigd. Andere betrokken inwoners zijn ook van harte welkom. Wilt u meer weten over het Lokaal Sportakkoord Nuenen? Of wilt u zich aanmelden voor de startbijeenkomst? Ga dan naar de website www.ssnb.nl/sportakkoord-nuenen.


Donkere dagen offensief: woninginbraak
Tijdens het Donkere Dagen Offensief geven we wekelijks informatie en tips voor een veilige woonomgeving. Deze week: welke impact heeft een woninginbraak op de slachtoffers?
Lees meer op de website
Gemeente Nuenen sluit woning na drugsvondst
Burgemeester Houben heeft op 8 januari 2020 een woning aan Meeuwenlaan 6 voor een periode van 1 maand gesloten vanwege de vondst van softdrugs.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij de vondst van softdrugs direct over te gaan tot sluiting van een woning voor de duur van één maand.
Bij een tweede constatering is dat vier maanden en na een derde keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Bij harddrugs zijn de periodes langer, namelijk 4 maanden, 6 maanden en onbepaalde tijd.

Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste constatering van hennep of softdrugs volgt een sluiting van 6 maanden, bij de tweede constatering is dat 12 maanden en na een derde overtreding kan de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten. Voor harddrugs gelden nog ingrijpendere consequenties.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugshandel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eigenaar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook wanneer de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u contact opnemen met mevrouw de Laat. Zij is bereikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.
Buurtcultuurfonds en buurtnatuurfonds
Wijk- en buurtverenigingen kunnen vanaf 15 januari weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt.
Provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1,3 miljoen euro in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.
Culturele activiteiten
Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar.

Buurtinitiatieven
Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Verbinding
De beide fondsen zijn er om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen.

Aanvragen
Belangstellenden kunnen vanaf 20 januari 2020 gebruikmaken van deze regeling. Meer informatie via de website van de provincie Noord-Brabant www.brabant.nl
Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt. Tel 073-6812812.