Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 33
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 05-08-2019 en 12-08-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Gemeenteberichten Week 29
Gemeenteberichten Week 31
Afvalweetje
In de vakantie komt de inzamelaar wellicht vroeger door de straat dan u gewend bent. Zet uw container op
tijd buiten.
Informatieavond reconstructie Broekdijk
ln september 2018 is het ontwerp voor de reconstructie van de wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Sindsdien hebben onderzoeken plaatsgevonden, is het ontwerp verfijnd en het bestek opgesteld.
Begin september 2019 start de aannemer met de uitvoering. Naar verwachting duurt de uitvoering tot april/mei 2020. Op www.nuenen.nl/broekdijk vindt u informatie over ontwerp, fasering, verkeersafzettingen en omleidingen. Hoe de exacte planning wordt, hangt af van de aannemer. Zodra hierover meer bekend is, vermelden wij dit op de website. Eventuele vragen kunt u stellen via e-mail: broekdijk@nuenen.nl

Kort voordat we met de uitvoering beginnen organiseren we een informatieavond voor de bewoners: op dinsdag 20 augustus om 19.30 uur in De Koppelaar in Nederwetten. Tijdens deze bijeenkomst hoort u het laatste nieuws over de uitvoering en planning en kunt u uw vragen stellen. U bent van harte welkom.
Inloopbijeenkomsten nieuwbouw sporthal De Hongerman
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-Zuid vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie werken we nu verschillende deelprojecten uit. Eén van die deelprojecten is de nieuwbouw van sporthal De Hongerman.
Onderdeel van het gemeenteraadsbesluit is de studie naar de locatie van de nieuwe sporthal. Er is afgesproken dat we gaan onderzoeken of de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gesitueerd kan worden, terwijl de huidige sporthal in gebruik blijft.
De studie gaat uitsluitend over ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten. Dit betekent dat we nu -samen met de architect- modellen aan het opstellen zijn waarbij de ruimtelijke en stedenbouwkundige impact wordt aangetoond.
De eerste ontwerpen voor de locatie van de nieuwe sporthal willen we graag delen met betrokkenen (denk aan omwonenden en initiatiefnemers in het gebied). We hebben daarom op donderdag 22 augustus en dinsdag 17 september inloopbijeenkomsten gepland. Op donderdag 22 augustus presenteren we de eerste ontwerpen en willen dan ook feedback ophalen bij de aanwezigen. Op dinsdag 17 september willen we de voorkeursvarianten presenteren. Direct omwonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom op de twee bijeenkomsten.
De inloopbijeenkomsten zijn van 19:30 uur tot 21:30 uur in sporthal de Hongerman. U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is geen plenair programma, maar op verschillende plekken kunt u met ons in gesprek gaan.
ANWB AutoMaatje Nuenen start in september 2019
De seniorenverenigingen Senergiek en PVGE hebben het initiatief genomen om in Nuenen AutoMaatje op te starten. De gemeente Nuenen en de LEV groep ondersteunen dit project.

Even boodschappen doen, een partner in het verzorgingstehuis of een (verre) vriend(in) bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zelf vervoer regelen is soms lastig en vaak kan iemand geen redelijk beroep doen op vervoer met indicatie. ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding en helpen hiermee mensen mobiel en actief te blijven.

Zoals de term AutoMaatje al zegt: de vrijwilligers zijn niet alleen chauffeur. Zij zijn ook ‘maatje’; een persoon bij wie je je verhaal kwijt kunt en die, binnen redelijke grenzen, op je wacht en je ook weer terugbrengt na bijvoorbeeld het boodschappen doen of je bezoek aan het ziekenhuis.

AutoMaatje Nuenen is er voor ALLE (tijdelijk) minder mobiele dorpsgenoten voor wie geen redelijk alternatief voor vervoer beschikbaar is. Wij komen graag in contact met vrijwilligers en deelnemers. Wilt u een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten?
óf Wilt u graag door AutoMaatje vervoerd worden? Wij nodigen u graag uit om contact op te nemen met AutoMaatje Nuenen
Tel: (040) 711 44 62, ma t/m vrij van 9:00-12:00 uur, Email: info@automaatjenuenen.nl
Website: www.automaatjenuenen.nl


Duurzaamheid: Meat Free Monday
Vlees veroorzaakt 40% van de klimaatbelasting door voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zoveel impact omdat voor de productie van 1 kilo vlees ongeveer 5 kilo plantaardig voer nodig is. De veehouderij die al dat vlees produceert, stoot broeikasgassen uit, verbruikt veel water, heeft wereldwijd veel ruimte nodig voor de verbouw van veevoer en kan een mestprobleem veroorzaken. Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat (bron: Milieucentraal). Een eerste stap tot minder vlees is simpel en snel gezet. Dit kan al door een dag in de week een vegetarische burger te eten. In de supermarkt liggen steeds meer vegetarische alternatieven voor vlees. Wilt u vegetarisch/vegan uit eten? Met de app Happy Cow kunt u restaurantjes bij u in de buurt vinden.
Werkzaamheden blauwe zone centrum
De werkzaamheden voor het inrichten van de blauwe zone in het centrum van Nuenen gaan deze week van start. In de week na de bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van blauwe markering en het plaatsen van zoneborden in het centrum. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag nemen.
Blauwe zone centrum van kracht vanaf 1 september
Parkeerschijf gebruiken vanaf 1 september 2019
Na afloop van de werkzaamheden, vanaf 1 september 2019, is de blauwe zone van kracht. Vanaf die datum moet u een parkeerschijf gebruiken van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. Met een parkeerschijf mag u twee uur parkeren op een parkeervak met blauwe markering.

Ontheffing
Bewoners binnen de blauwe zone, die aan de voorwaarden voldoen, hebben de afgelopen maanden al een ontheffing kunnen aanvragen. Aanvragen kan nog steeds via de website van de gemeente Nuenen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Meer informatie
Op onze website www.nuenen.nl/blauwezone kunt u meer lezen over de blauwe zone en het aanvragen van een ontheffing. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.


Verkeer: weer naar school
Het waren zes heerlijke, warme vakantieweken. Volgende week gaat de jeugd weer naar school. Dan is het weer oppassen geblazen in het verkeer! Het wordt weer drukker op de weg. Pas uw snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte bewegingen van de jonge fietsers.

Tips voor scholieren
Voor het eerst weer naar (een nieuwe) school? Let goed op, je moet vaak langer fietsen en de weg kan gevaarlijk zijn. Fiets je in een groep? Blijf dan 2 aan 2 fietsen. Is de weg extra smal, fiets dan áchter elkaar. Je bent niet
alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor je vriend(in) die naast je fietst! Tenslotte: blijf uit de dode hoek van bus of vrachtwagen. Dat betekent dat je minstens 3 meter rechts er áchter moet fietsen. Dáár ziet de chauffeur je.

(Groot)ouders: tips voor uw scholier
Gaat uw (klein)kind voor het eerst naar de middelbare school? Een grote stap! Niet alleen wordt het wennen op de nieuwe school, maar ook aan de nieuwe fietsroute. Tip: fiets de route minstens één keertje samen. Let op de gevaarlijke punten onderweg, zoals gelijkwaardige kruisingen en drukke wegen. Denk ook aan zaken als de aanwezigheid van scooters op het fietspad. Zijn er meerdere wegen mogelijk naar school? Kies dan samen de veiligste. Bijvoorbeeld de route met de meeste fietspaden en fietsoversteekplaatsen.
Een fijn en veilig schooljaar!