Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 24
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 03-06-2019 en 10-06-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Weet u dat de milieustraat op woensdagavond tot 20.00 uur open is.


Openingstijden in zomervakantie
Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augustus) zijn er aangepaste openingstijden
voor de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open van 8.30 tot
12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en -avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14
augustus). De gemeente werkt volledig op afspraak.


Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

18 juni 2019 Commissie Ruimte
∑ Modules verkeersbeleid
∑ Emmastraat (ruimtelijke kaders)
∑ Nota Grondbeleid 2019-2025
∑ SGE woonvisie

19 juni 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering is geannuleerd

20 juni 2019 Commissie Algemene Zaken
∑ Aanpassing reclamenota
∑ Kadernota Veiligheid
∑ Evaluatie centrummanagement

27 juni 2019 Gecombineerde commissie
∑ Jaarrapportages projecten
∑ Jaarrekening 2018

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Natuurvriendelijker beheren van bermen en sloten
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat de biodiversiteit steeds verder afneemt. De gemeente Nuenen gaat bermen en waterlopen vanaf dit jaar op een natuurvriendelijkere manier beheren zodat een leefgebied ontstaat voor wilde planten en dieren. En we kunnen dan ook genieten van meer bloemenpracht.

Hoe maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker?
Door minder vaak te maaien blijven stroken of plukken vegetatie staan waar bloemen en kruiden kunnen bloeien en zaad kunnen zetten.
Dieren vinden hier voedsel en schuilmogelijkheden.
In de praktijk worden de bermen en bermsloten 1 of 2 keer per jaar gemaaid, waarbij ongeveer 20% van de vegetatie in stroken of blokken blijft staan. Deze vegetatie wordt de volgende maaibeurt gemaaid, waarbij op een andere plek weer 20 % blijft staan. Zo voorkomen we dat bermen en waterlopen verruigen met struiken.
Op enkele plekken binnen de gemeente passen we een beheermethode toe die speciaal is ontwikkeld voor vlinders, het zogenaamde sinusbeheer. Door een afwisselend maaibeheer ontstaan diverse overgangssituaties in de vegetatie, waar vooral insecten van zullen profiteren. De bermen en bermsloten worden gevarieerder, met ruimte voor meer wilde bloemen en kruiden.
Waarom maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker?
Buiten de natuurgebieden, zijn bermen en bermsloten in het huidige landschap vaak nog de enige plek waar wilde bloemen en kruiden kunnen groeien. Door het toepassen van natuurvriendelijker beheer ontstaan er leefgebieden voor insecten (zoals wilde bijen en vlinders), vogels, zoogdieren en lokaal zelfs voor reptielen.
Bermen en bermsloten vormen lange linten in het landschap en zijn zo een “groene verbindingsweg” voor wilde dieren en planten. De gemeente draagt zo haar steentje bij aan het behoud van de biodiversiteit.
Daarnaast zijn bloemrijke bermen natuurlijk ook een mooi gezicht om naar te kijken voor bewoners en bezoekers van de gemeente Nuenen!
Hoe zit het met verkeersveiligheid?
Het natuurvriendelijke bermbeheer mag niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Langs veel wegen maaien we daarom de eerste meter van de berm vaker. En we maaien de zichthoeken op drukke kruispunten.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over het gemeentelijk groenbeleid kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 040-2 631 631 of per e-mail via gemeentehuis@nuenen.nl
Inzameling taxussnoeisel van start
Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel op voor chemotherapieën
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi is vanaf 10 juni weer van start gegaan. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. Door het taxussnoeisel op te halen, kunnen elk jaar opnieuw duizenden chemotherapieën worden gemaakt. “We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inzamelen”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi
Plan nu een afspraak in
Wilt u weer deelnemen aan de Taxus Taxi Actie? Dan kunt u 24 uur per dag een afspraak voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Wij vragen u om de afspraak in te plannen zo kort mogelijk nadat u uw taxushaag heeft gesnoeid. De taxustwijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof.
Goed begin is het halve werk
We bereiden deelnemers aan onze inzamelingsactie graag goed voor. Zodoende twee zaken om vooraf rekening mee te houden:
•Wij adviseren deelnemers om in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal. Hiermee wordt broei voorkomen. Dit is de grootste boosdoener met betrekking tot de bruikbaarheid van het snoeisel;
•De minimale hoeveelheid is een volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas, die gratis kan worden opgehaald bij verschillende uitgiftepunten (o.a. Boerenbond, Welkoop en Intratuin).
Stichting Taxus Taxi is nog dringend op zoek naar vrijwilligers die zich in het seizoen enkele uren per week willen inzetten voor de ‘Strijd tegen kanker’. Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en onze stichting via www.taxustaxi.nl of Facebook