Nuenen Centraal
Peter Reemst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op woensdag 17 april heeft burgemeester Maarten Houben een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan een dorpsgenoot die zich al jaren heeft ingezet
als tropenarts naast zijn funktie als chirurg.

De Koninklijke onderscheiding werd aan hem uitgereikt tijdens een
refereeravond “The needs of Global Surgery” op 17 april 2019 in het Maxima
Medisch Centrum te Eindhoven. De heer Reemst legt zijn werk neer als chirurg
in het Maxima  Medisch Centrum en is in maart vertokken naar Nigeria om voor
het Rode Kruis als chirug te gaan werken.

Peter Reemst is 61 jaar en heeft geneeskunde en filosofie gestudeerd in
Groningen en Parijs. Hij werkte van 1986-1989 in Mutomo Mission Hospital in
Kenya. Hij volgde zijn opleiding lot algemeen chirurg in Deventer en Nijmegen.
Hij is sinds 1995 ais medisch specialist/chirurg lid van de maatschap MSB de
Medici in (destijds het Diaconessenhuis) het Máxima Medisch Centrum. Naast
zijn functie als chirurg was hij van 1996 tot 2004 voorzitter van de maatschap
chirurgie. In de járen daarna heeft hij leiding gegeven aan de spoedeisende
hulp. Van 2010 tot en met 2014 was hij als lid van het bestuur/de medische
staf vertegenwoordiger van de medisch specialisten in het MMC.

Van 2012 tol heden is hij ook opleider van artsen in het MMC. De artsen in
opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengwieeskunde
(AIGT) worden opgeleid tot generalistisch werkende artsen die wereldwijd
inzetbaar zijn.

De heer Reemst is als opleider AIGT binnen het MMC verantwoordelijk voor het
onderdeel chirurgie. Hij begeleidt jaarlijks 1 tot 2 artsen in opleiding tot
specialist  tropengeneeskunde, ondanks zijn drukke dagelijkse praktijk.
Daarnaast wordt hij door verschillende nationale universiteiten voor de
opleiding geneeskunde binnen het leerblok tropen gevraagd om colleges te
geven of lezingen te houden. Jaarlijks ging hij -meestal tijdens vakanties-
enige weken naar de tropen voor begeleiding van collega's.
Nieuws Nuenen -   18 april 2019
Foto: Miriam van den Nieuwenhof