Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 43
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres:
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl

CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl
Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen,
vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD)
Telefonische spreekuren:
∑ WMO-consulenten (gemeente): dagelijks van 9:00 - 11:00 uur
∑ Jeugdhulp: dinsdag van 11:00 - 13:00 uur
∑ Volwassenenhulp: dinsdag van 9:00 - 11:00 uur en donderdag van 11:00 - 13:00 uur
∑ Echtscheidingen: dinsdag van 19:00 - 21:00 uur
∑ Administratie, financiŽn, formulieren is het spreekuur ďVragen zonder afspraakĒ: dinsdag van 12:00  -
14:00 uur
Binnenlopen zonder afspraak:
Ook kunt u op werkdagen van 8:30 - 12:30 uur zonder afspraak binnenlopen voor vragen
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 14-10-2019 en 21-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Afvalweetje
Gooi medicijnen niet in de gootsteen of wc, maar breng ze naar apotheek of milieustraat!


Opening skatepark zaterdag 26 oktober om 11.30 uur
Raadsvergadering 31 oktober 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 31 oktober (locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur). Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Onderwerpen o.a.
•Woningbouwprogramma Emmastraat en vaststellen grondexploitatie
•Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
•Rapport rekenkamercommissie “Op weg naar professioneel risicomanagement van de grondexploitaties”
•Voorbereidingskrediet De Mijlpaal
•Subsidieverordening sociale volkshuisvesting 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl.

Gast van de raad - maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de raadsvergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?
Om 18:00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in het Klooster, Park 1. Onder het genot van een broodje en koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live volgen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en praat u nog even na met raadsleden.

Bent u er bij op 31 oktober 2019?
Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040-2631 679.
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.

Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!


Uitreiking eerste dementiespeldje
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Gemeenteberichten Week 29
Gemeenteberichten Week 31
Gemeenteberichten Week 33
Gemeenteberichten Week 34
Gemeenteberichten Week 35
Gemeenteberichten Week 36
Gemeenteberichten Week 37
Gemeenteberichten Week 38
Gemeenteberichten Week 39
Gemeenteberichten Week 40
Gemeenteberichten Week 41
Gemeenteberichten Week 42
Aan de Pastoorsmast is de skate-/step- en BMX-baan helemaal klaar. Afgelopen week is het beton tussen de elementen gestort en gevlinderd tot een strakke en gladde bovenlaag. Deze week is het grondwerk rondom geëgaliseerd en ingezaaid. De baan ligt klaar om gebruikt te worden.
Kom ook naar de feestelijke opening van het skatepark door wethouder Caroline van Brakel
op zaterdag 26 oktober om 11:30 tot 12:30 uur. De baan was een verzoek van jongeren en jongerenwerk in Nuenen. Hoog in het vaandel staat het belang van spelen en bewegen overal in Nuenen, en voor alle leeftijden. Met dit skatepark hebben we een mooie voorziening voor de oudere jeugd.
Zaterdag 26 oktober: Nacht van de Nacht
Gemeente Nuenen doet mee
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Afgelopen honderd jaar werd Nederland maar liefst zo’n 125 keer lichter. Zo’n 3,5 miljoen lantaarnpalen voorzien ons in Nederland van licht in de buitenruimte! Al dat licht kost niet alleen veel geld en energie, maar het verstoort ook het bioritme van mens, dier en plant. Met elkaar kunnen we daar wat aan doen. Ook de gemeente Nuenen doet mee. Tijdens de Nacht van de nacht op zaterdag 26 oktober wordt de straatverlichting in Nederwetten gedimd.
Voor meer informatie: www.nachtvandenacht.nl
In de kamer van wethouder en ambassadeur Ralf Stultiëns reikte mevrouw Simone den Uijl van Stichting 2109 symbolisch het eerste dementiespeldje uit aan een mevrouw met Alzheimer. Zij kreeg het speldje in aanwezigheid van haar man, kinderen en kleinkinderen (de familieleden die voor haar zorgen en haar ondersteunen). Dit speldje is voorzien van een unieke (persoonlijke) code gekoppeld aan een noodnummer. Er kan hulp ingeschakeld worden wanneer mevrouw mocht verdwalen. Zo kan ze snel en veilig thuisgebracht worden. Het speldje kan worden besteld via www.2109.nl of door te bellen met 06-51946084. Mensen woonachtig in de gemeente Nuenen kunnen het speldje tot eind 2020 kosteloos aanvragen.
Afvalinzameling oude matrassen
Heeft u nog oude matrassen in huis, dan is het nu tijd om op te ruimen. Vanaf 1 januari 2020 hanteren we op de milieustraat naast het starttarief voor een betaalde afvalstroom (7 of 14 euro, afhankelijk van het aantal bezoeken per jaar) ook een apart tarief voor matrassen. Dit heeft te maken met de hoge verwerkingskosten die de gemeente moet gaan betalen.
Het tarief per 1 januari 2020:
•Eenpersoonsmatras 5,00 euro
•Tweepersoonsmatras 10,00 euro
GGD start vaccinatiecampagne
Vanaf 21 oktober start de GGD Brabant-Zuidoost weer met de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zij vaccineren gedurende twee weken op elf plaatsen in de regio.

Welke vaccinaties?
BMR/DTP, HPV
Kinderen die dit jaar 9 worden, krijgen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en tegen difterie, tetanus en polio (DTP). Meisjes die dit jaar 13 worden, krijgen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie). Het RIVM stuurt ongeveer twee weken voor de vaccinatiedatum een brief met oproepkaart. In de brief staan datum, tijd en plaats van de inenting genoemd. Bij verhindering stuurt het RIVM na een jaar automatisch een tweede oproep.

Inhaal Meningokokken ACWY
Jongeren, geboren tussen 2001 en 2005, die in het najaar 2018 en/of voorjaar 2019 de meningokokken
ACWY-vaccinatie hebben gemist, kunnen alsnog hun prik halen. Zij krijgen hiervoor een herinneringsuitnodiging.

Extra aanbod HPV-vaccinatie
Dit najaar is er landelijk een inhaalmogelijkheid voor meisjes, geboren in 2002 en 2003, die nog niet tegen HPV gevaccineerd zijn. Zij krijgen van het RIVM hiervoor een uitnodiging. Deze meisjes moeten daarna nog twee keer terugkomen voor de tweede en derde HPV-vaccinatie. Pas na de derde vaccinatie zijn zij voldoende beschermd.

Data en locaties
De GGD vaccineert van 21 oktober t/m 4 november. Informatie via: www.ggdbzo.nl.
Week van de pleegzorg
Van 30 oktober tot en met 6 november wordt voor de vijfde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd voor aandacht op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. De gemeente Nuenen onderschrijft dit belang en wil pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders
Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Wie kan pleegouder worden?
In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, ongeacht je burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of financiële situatie. Wel moet je een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven (VOG). Om pleegouder te worden, hoef je geen superheld te zijn. Juist door heel gewoon te doen, beteken je iets supers voor een pleegkind. Het allerbelangrijkste is dat je een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.
Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond op:
•29 oktober - Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven
•11 november - De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
•20 november - gemeentehuis Oirschot, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot.
Aanmelden voor een van deze informatieavonden en/of een pleegzorginformatiepakket aanvragen kan via pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Meer informatie vind je ook op de websites www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen.